Nederlands:

Als je smokkelt is het vanzelfsprekend dat er zo min mogelijk informatie achterblijft.
Bij het passeren van de landsgrens worden er gegevens gecontroleerd om de website beter te maken en te zien welke artikelen er bekeken worden.

Als er via e-mail contact is hebben we die gegevens ook tot onze beschikking en bewaren we deze niet langer dan nodig is.

English:

When smuggling then it's obvios that there is as less information left behind as possible.
By crossing borders details are being checked to provide a better website and to see what articles are being viewed.

When there's e-mailcontact, you are delivering us your contactdetails what we store no longer then needed.

Het Smokkelmuseum en VVV Cranendonck zijn geopend tijdens het Smokkelevent op zaterdag 18 mei 2019 van 13:00 uur tot 16:00 uur.

Update 08-04-2019: Het Smokkelevent komt helaas dit jaar te vervallen.

Pagina 1 van 2